SoL och LSS

  • 2021-10-05

  • 17 - 19

  • Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående till barn och vuxna med funktionsnedsättning. En föreläsning om socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Syftet är att ge uppdaterad information om gällande regelverk som en förberedelse inför kontakten med kommunen.

Kommunernas hjälp och stöd till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga ges enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Föreläsningen tar upp följande frågor: Vad skiljer lagarna åt? Hur ansöker man om insatser? Vad gör man om ansökan avslås eller om man inte får de insatser som beviljats?

Föreläsare är socionom Helena Bjerkelius. 

Datum: 5 oktober

Tid
: 17.00–19.00 

Sista anmälningsdag: 23 september

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet, punkt A, Habiliteringens resurscenter, lokal: Solrosen

Arrangör: Habiliteringens resurscenter

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se

Kursinbjudan

Habilitering, Områden, Samhällets stöd, Funktionsnedsättning, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Ålder , Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Riktar sig till, Anhörig/Närstående, Mottagning , Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Att söka insatser från myndigheter , Samordna insatser från olika aktörer, Habiliteringens resurscenter, Grav språkstörning