SoL och LSS

  • 2023-12-07

  • 13.30 - 16

  • Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För dig som är närstående till ett barn eller en vuxen med funktionsnedsättning. En föreläsning om socialtjänstlagen och LSS. Syftet är att ge aktuell information om gällande regelverk som en förberedelse inför kontakten med kommunen.

Kommunernas hjälp och stöd till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga ges enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Föreläsningen tar upp följande frågor:

  • Vad skiljer lagarna åt?
  • Hur ansöker man om insatser?
  • Vad gör man om ansökan avslås eller om man inte får de insatser som beviljats?

Föreläsare är socionom Helena Bjerkelius. 

Kursen är en habiliteringsinsats och noteras i journalen för personen med funktionsnedsättning

Information om SoL och LSS som pdf

Samtycke
Om du är närstående till en vuxen person med funktionsnedsättning över 18 år behöver du ha ett samtycke från personen själv eller god man.

När du anmäler dig frågar vi om du har samtycke för att delta på kursen. Ditt samtycke noteras i personens journal.

Mer om samtycke

Datum: 7 december

Tid
: 13.30–16.00 

Sista anmälningsdag: 30 november

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet, punkt B, Habiliteringens resurscenter, lokal: Stora konferensen

Arrangör: Habiliteringens resurscenter

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@regionstockholm.se

Om du är anhörig till någon som har adhd/add som enda diagnos hänvisas du till kurserna på Adhd-center. Du kan inte gå den här kursen.

 

Habilitering, Samhällets stöd, Autism, Dövblindhet, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, 0-6 år, 7-17 år, 18 år och äldre