SoL och LSS

  • Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5, Stockholm

För dig som är närstående till ett barn eller en vuxen med funktionsnedsättning. En föreläsning om socialtjänstlagen och LSS. Syftet är att ge aktuell information om gällande regelverk som en förberedelse inför kontakten med kommunen.

Kommunernas hjälp och stöd till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga ges enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Föreläsningen tar upp följande frågor:

  • Vad skiljer lagarna åt?
  • Hur ansöker man om insatser?
  • Vad gör man om ansökan avslås eller om man inte får de insatser som beviljats?

Föreläsare är socionom Helena Bjerkelius. 

Kursen är en habiliteringsinsats och noteras i journalen för personen med funktionsnedsättning

Samtycke
Om du är närstående till en vuxen person med funktionsnedsättning behöver du ha ett samtycke från personen själv eller god man. När du anmäler dig frågar vi om du har samtycke för att delta på kursen. Ditt samtycke noteras i personens journal.
Mer om samtycke

Datum och tid
För aktuella tider, gå vidare till anmälan.

För frågor
08-123 351 50

Om du är anhörig till någon som har adhd/add som enda diagnos hänvisas du till kurserna på Adhd-center. Du kan inte gå den här kursen.

 

Habilitering, Samhällets stöd, Autism, Dövblindhet, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, 0-6 år, 7-17 år, 18 år och äldre