Sociala färdigheter för barn med autism

  • 2022-04-07

  • 9 - 12

  • Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Kurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare. Kursen handlar om olika strategier för att lära barnet sociala färdigheter.

Det här tillfället är fullbokat. 

Insats i grupp, 3 tillfällen. Vi inleder med kartläggning av de sociala färdigheter barnet redan har. Exempel på sociala färdigheter som kommer att tas upp:

  • Hur man kan vara en bra vinnare/förlorare
  • Säga hej/hej då
  • Säga stopp
  • Ta initiativ till lek

Förkunskaper: Barnet ska visa intresse för andra barn och ha kommit igång med att samspela men svårigheter kan uppstå vad gäller att förstå och hantera olika sociala situationer. Barnet pratar i flerordsmeningar och förstår längre instruktioner.

Till kurser och teman på Autismcenter små barn kan vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare anmäla sig. Även barnets ansvariga pedagog kan tillsammans med vårdnadshavare delta på kurser och teman. Detta gäller både barn registerade vid Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Region Stockholm.

Datum och tid
7 april, 9.00-12.00
21 april, 9.00-12.00
5 maj, 9.00-12.00

Det är viktigt att närvara vid alla tre tillfällen. Har du inte möjlighet att delta vid första tillfället kommer du att avbokas från samtliga tillfällen.

OBS! Begränsat antal platser. Max 2 personer/barn.

Plats

Autismcenter små barn
Tideliusgatan 12, 2 tr

Har du frågor är du välkommen att ringa oss på telefonnummer 08-123 354 50

Habilitering, Socialt samspel och relationer, Skola och arbete, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Autismcenter små barn