Sociala färdigheter på avancerad nivå

  • 2021-11-16

  • 13 - 16

  • Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Kurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare. Kursen handlar om olika strategier för att lära barnet sociala färdigheter.

Insats i grupp, 3 tillfällen. Vi inleder med kartläggning av de sociala färdigheter barnet redan har. Exempel på sociala färdigheter som kommer att tas upp:

  • Hur man kan vara en bra vinnare/förlorare
  • Säga hej/hej då
  • Säga stopp
  • Ta initiativ till lek

Nödvändiga förkunskaper: Barnet kan utan vuxenstöd leka flera lekar tillsammans med andra barn. I leken klarar barnet att turas om och dela med sig av leksaker. Barnet förstår och uttrycker sig med meningar. Barnet har ibland svårt att förstå och hantera sociala situationer. Missförstånd kan uppstå i kontakt och lek med andra barn.

Till kurser och teman på Autismcenter små barn kan vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare anmäla sig. Även barnets ansvariga pedagog kan tillsammans med vårdnadshavare delta på kurser och teman. Detta gäller både barn registerade vid Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Region Stockholm.

Datum och tid
16 november, 13.00-16.00
30 november, 13.00-16.00
14 december, 13.00-16.00

Det är viktigt att närvara vid alla tre tillfällen!

Sista anmälningsdag
9 november. OBS! Begränsat antal platser. Max 2 personer/barn.

Observera att vi just nu endast kan erbjuda kurser och föreläsningar på svenska, tolk är inte möjligt i dagsläget. Vi hänvisar istället till en individuell insats. Blanketten hittar du på 1177.se

Plats
Autismcenterså barn
Tidelusgatan 12, 2tr

Anmälan gör du via 1177.se

Har du frågor är du välkommen att ringa oss på tel. 08-123 354 50

Habilitering, Socialt samspel och relationer, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Autismcenter små barn