Sociala färdigheter hos små barn med autism

  • 2022-11-17

  • 9 - 12

  • Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursens syfte är att ge strategier för att lära barnet samspelsfärdigheter.

Exempel på kursens innehåll:

• Vara en bra vinnare/förlorare
• Säga hej/hej då
• Säga stopp
• Ta initiativ till lek

Kursen passar när barnet visar intresse för andra barn, pratar i flerordsmeningar och förstår längre instruktioner. Barnet har kommit igång att samspela men svårigheter kan uppstå vad gäller att förstå och hantera olika sociala situationer. Kursen består av 3 halvdagar och hemuppgifter.

Datum och tid
17 november, 9.00-12.00
1 december, 9.00-12.00
15 december, 9.00-12.00

Det är viktigt att närvara vid alla tre tillfällen. Har du inte möjlighet att delta vid första tillfället kommer du att avbokas från samtliga tillfällen.

Plats
Autismcenter små barn
Tideliusgatan 12, 2 tr

Har du frågor är du välkommen att ringa oss på telefonnummer 08-123 354 50

Till våra insatser i grupp (kurser och temaföreläsningar) kan vårdnadshavare till små barn med autism, födda 2016 eller senare, anmäla sig. I samråd med vårdnadshavare kan även barnets ansvariga pedagog ta del av utbudet. Detta gäller både barn registrerade vid Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Region Stockholm.

Habilitering, Socialt samspel och relationer, Skola och arbete, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Autismcenter små barn, 0-6 år