Sociala färdigheter för barn med autism

  • 2022-02-23

  • 13 - 16

  • Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Kurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare. Kursen handlar om olika strategier för att lära barnet sociala färdigheter.

Insats i grupp, 3 tillfällen. Vi inleder med kartläggning av de sociala färdigheter barnet redan har. Exempel på sociala färdigheter som kommer att tas upp:

  • Hur man kan vara en bra vinnare/förlorare
  • Säga hej/hej då
  • Säga stopp
  • Ta initiativ till lek

Förkunskaper: Barnet ska visa intresse för andra barn och ha kommit igång med att samspela men svårigheter kan uppstå vad gäller att förstå och hantera olika sociala situationer. Barnet pratar i flerordsmeningar och förstår längre instruktioner.

Till kurser och teman på Autismcenter små barn kan vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare anmäla sig. Även barnets ansvariga pedagog kan tillsammans med vårdnadshavare delta på kurser och teman. Detta gäller både barn registerade vid Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Region Stockholm.

Datum och tid
23 februari, 13.00-16.00
9 mars, 13.00-16.00
23 mars, 13.00-16.00

Det är viktigt att närvara vid alla tre tillfällen!

Sista anmälningsdag
16 februari. OBS! Begränsat antal platser. Max 2 personer/barn.
Vid behov av tolk kontakta mottagningen på telefonnummer 08-123 354 50

Plats
Autismcenterså barn
Tidelusgatan 12, 2tr

Anmälan gör du här

Har du frågor är du välkommen att ringa oss på telefonnummer 08-123 354 50

Habilitering, Socialt samspel och relationer, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Autismcenter små barn