Sociala berättelser och ritprat

 • 2024-04-25

 • 14 - 16.30

 • Habiliteringscenter Liljeholmen, Liljeholmsvägen 14

Sociala berättelser, ritprat och seriesamtal är metoder för att förklara och hjälpa barn i hur man gör i olika situationer. Det här är en kurs på två tillfällen för dig som är föräldrar till ett barn med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning.

Sociala berättelser, ritprat och seriesamtal är metoder för att förklara och hjälpa barn i hur man gör i olika situationer. De är sätt att ge barnet redskap och förstå hur det ska göra i specifika sociala situationer. De är stöd för att förbereda och följa upp händelser. Metoderna gör kommunikationen mer tydlig och begriplig.

Metoderna är bra för:

 • personer som har svårt att fullt ut förstå den verbala kommunikationen
 • personer som behöver stimulera fler sinnen för att förstå
 • personer som behöver nerskrivna strategier för att komma ihåg

Vi bjuder in till en föräldrautbildning om hur man kan använda dessa metoder med sitt barn. Mellan tillfällena provar deltagarna att göra en social berättelse hemma med sitt barn och berättar för varandra vid tillfälle två. 

För att delta behöver du ha kontakt med någon mottagning inom Habilitering & Hälsa.

Datum och tid
Torsdag 25 april, 14.00-16.30
Torsdag 16 maj, 14.00-16.30

Plats
Habiliteringscenter Liljeholmen barn
Liljeholmsvägen 14, 2 tr

För frågor
08-123 353 50

Anmälan
Senast 11 april på 1177.se  eller på telefon, 08-123 353 50

Begränsat antal platser. Bekräftelse skickas efter sista anmälningsdagen.

När ni anmäler er, uppge följande:

 • Kursens namn
 • Datum
 • Barnets namn och födelseår
 • Namnen på samtliga som ska delta
 • Telefonnummer
 • Om ni behöver en tolk
 • Vilken mottagning ni har kontakt med

Om ni anmält er och inte kan komma, kontakta oss så snabbt som möjligt, då kan någon annan få den platsen.

Kursen är avgiftsfria. Kontakta Försäkringskassan i god tid angående möjlighet till tillfällig föräldrapenning om du behöver ta ledigt från jobbet för att gå kursen. Vi kan skriva intyg om kursnärvaro.

Läs mer om Habiliteringscenter Liljeholmen barn

Habilitering, Socialt samspel och relationer, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, Intellektuell funktionsnedsättning, Habiliteringscenter Liljeholmen barn, 0-6 år, 7-17 år