Sociala aktiviteter, lek och samspel 7-10 år

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

För föräldrar till barn med autism, 7-10 år

En vanlig fråga hos föräldrar är hur man kan underlätta och hjälpa sitt barn i olika sociala sammanhang så att det kan fungera lite bättre. Till exempel när barnet leker med en kompis eller ett syskon, är på kalas eller i familjens umgänge med släkt och vänner.

Vi kommer förmedla allmänna strategier som kan underlätta i sociala situationer. Vi kommer också att ta upp hur svårigheter i socialt samspel kan hänga ihop med autism.

Mellan träffarna prövar ni föräldrar olika strategier för att stödja barnet i sociala samspelssituationer. Uppföljning av gjorda erfarenheter tas vid nästkommande träff.

Omfattning:

3 gruppträffar på 2 timmar och 30 minuter var

Anmälan

För att kunna anmäla dig behöver du ha fått inloggningsuppgifter från Habiliteringens kurs- och kunskapscenter. Det får du efter att du eller en annan vårdnadshavare har deltagit på vår Välkomstinformation. 

Du som deltar ska också har gått någon av våra Grundkurser om autism.

Om du inte har inloggningsuppgifter, kan du läsa mer om hur du ansöker till  Habiliteringens kurs- och kunskapscenter här.

OBS! Om det inte finns någon kursomgång att anmäla sig till, är den här terminens kurser över.

Habilitering, Socialt samspel och relationer, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, 7-17 år, KKC barnteamet