Sexualitet och funktionsnedsättning

  • 2020-12-04

  • 13 - 15.30

  • Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5

INSTÄLLD för att minska smittspridningen av covid-19.

För närstående till ungdomar från 12 år med funktionsnedsättning.

Kursen är en introduktion till sexualitet och funktionsnedsättning. Den innehåller kunskap om sexualitet och diskussioner utifrån dilemman. Syftet är att ge en djupare förståelse för frågor som uppstår i skärningspunkten mellan sexualitet och funktionalitet.

Sexualitet kan vara ett komplext ämne, inte minst för den som har en funktionsnedsättning. Ibland kan sexualiteten ta för stor plats i livet med beteendeproblem, gränslöshet och risker. Ibland kan sexualiteten hamna i bakgrunden och inte få något utrymme alls. Under kursen kommer vi att prata om olika aspekter av sexualitet med utgångspunkt i sexuell hälsa och mänskliga rättigheter.

Antal deltagare: 20

Sista anmälningsdag: 20 november

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, punkt B, entréplanet, lokal: Stora konferensen

Kontakt: Habiliteringens resurscenter 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se

Kursinbjudan 

Habilitering, Hälsa och levnadsvanor, Autism, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Grav språkstörning