Sexualitet och funktionsnedsättning

  • 2023-04-21

  • 13 - 15.30

  • Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5

För närstående till barn och vuxna med funktionsnedsättning. Sexualitet kan vara ett komplext ämne. Ibland kan sexualiteten ta för stor plats, ibland för lite. Hur kan du stötta den sexuella hälsan hos den som har en funktionsnedsättning?

Sexualitet kan vara ett komplext ämne – inte minst för den som har en funktionsnedsättning. Under föreläsningen kommer vi att prata om olika aspekter av sexualitet med utgångspunkt i sexuell hälsa och mänskliga rättigheter.

Föreläsare är Susanna Karlsson, socionom Habilitering & Hälsa, och Margareta Hagwall-Stillerud, barnmorska vid en ungdomsmottagning. Föreläsarna driver samarbetsprojektet UngFunk. Det syftar till att öka tillgängligheten till ungdomsmottagningarna för ungdomar med funktionsnedsättning och att synliggöra frågor om sexuell hälsa inom Habilitering & Hälsa. 

Ditt deltagande på den här föreläsningen noteras i din journal.

Om du är anhörig till någon som har adhd/add som enda diagnos hänvisas du till kurserna på Adhd-center. Du kan inte gå den här kursen.

Datum: 21 april

Tid: 13.00–15.30 

Anmälningsperiod: 19 december- 19 april

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet, punkt B, lokal: Stora konferensen 

Arrangör: Habiliteringens resurscenter

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@regionstockholm.se

Kursinbjudan

 

Habilitering, Sexualitet, Autism, Dövblindhet, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, 7-17 år, 18 år och äldre, Anhöriginsats