Samtalsgrupp för föräldrar till en vuxen person med autism

  • 2023-04-20

  • 16.30 - 18

  • Tideliusgatan 12, Habiliteringscenter Stockholm

För föräldrar till en vuxen person med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. En samtalsgrupp med 15-20 deltagare som träffas sex gånger. Varje träff har ett tema med information och därefter samtal för att dela erfarenheter.

Varje träff är strukturerade med en agenda och ett tema:

  • Att få diagnos
  • Kommunikation och det sociala livet
  • Föräldrarollen när barnet blir vuxet
  • Att ta hand om mig själv
  • Framtiden
  • Hur kan jag gå vidare

Huvudsakligt fokus är att dela erfarenheter, praktiska tips och råd som kan underlätta i vardagen. Vidare att kunna få stöd och förståelse från andra i en liknande situation.

Gruppledarna inleder alltid med information och en introduktion av aktuellt tema. Därefter följer små- och storgruppsdiskussioner. Du får ett material att läsa hemma. När vi ses kan frågor kring det man läst tas upp i gruppen och med gruppledarna. Samtalen kan till exempel handla om egna känslor och reaktioner på diagnosen eller hur kommunikationen mellan er fungerar. Det finns också möjlighet att diskutera och få information om möjliga stödinsatser från samhället och hälso- och sjukvården.

Gruppen leds av kurator och psykolog med erfarenhet av att möta både vuxna med autism och deras närstående.

Inför start tar vi kontakt med alla deltagare för en kort telefonintervju.

Information om Samtalsgrupp för föräldrar till vuxen person med autism som pdf

 

Datum och tid
Torsdag 20 april, 16.30-18.00
Torsdag 4 maj, 16.30-18.00
Torsdag 11 maj, 16.30-18.00
Torsdag 25 maj, 16.30-18.00
Torsdag 1 juni, 16.30-18.00
Torsdag 8 juni, 16.30-18.00

Sista dag för intresseanmälan
3 april

Plats
Habiliteringscenter Stockholm
Tideliusgatan 12, 3 tr
Lokal: Vita bergen

För frågor
08-123 352 00

Anmälan
Du kan anmäla intresse att delta här på webben om du har ett Bank-ID. Om du inte har det kan du ringa till oss. 

Vi informerar om du har en plats efter sista anmälningsdag.

Varje person som vill delta behöver göra en egen anmälan, dvs man kan inte anmäla ett föräldrapar på en gång.

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Autism, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Habiliteringscenter Stockholm vuxna, Anhöriginsats