Samtalsgrupp för föräldrar till en vuxen person med autism

  • Tideliusgatan 12, 3 tr, Rosenlund, Stockholm

För föräldrar till en vuxen person med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. En samtalsgrupp med 15-20 deltagare som träffas sex gånger. Varje träff har ett tema med information och därefter samtal för att dela erfarenheter.

Varje träff är strukturerade med en agenda och ett tema:

  • Att få diagnos
  • Kommunikation och det sociala livet
  • Föräldrarollen när barnet blir vuxet
  • Att ta hand om mig själv
  • Framtiden
  • Hur kan jag gå vidare

Huvudsakligt fokus är att dela erfarenheter, praktiska tips och råd som kan underlätta i vardagen. Vidare att kunna få stöd och förståelse från andra i en liknande situation.

Gruppledarna inleder alltid med information och en introduktion av aktuellt tema. Därefter följer små- och storgruppsdiskussioner. Du får ett material att läsa hemma. När vi ses kan frågor kring det man läst tas upp i gruppen och med gruppledarna. Samtalen kan till exempel handla om egna känslor och reaktioner på diagnosen eller hur kommunikationen mellan er fungerar. Det finns också möjlighet att diskutera och få information om möjliga stödinsatser från samhället och hälso- och sjukvården.

Gruppen leds av kurator och psykolog med erfarenhet av att möta både vuxna med autism och deras närstående.

Inför start tar vi kontakt med alla deltagare för en kort telefonintervju.

Intresseanmälan

Den här gruppen planeras till våren 2022, men datum är ännu inte fastställda.

Du kan anmäla intresse att delta. Vi kommer sedan att höra av oss till dig via e-post när datum är bestämt. Du kan då välja om du vill anmäla dig.

Sista dag för intresseanmälan
28/2

Plats
Habiliteringscenter Stockholm
Tideliusgatan 12, 3 tr, Rosenlund, Stockholm

För frågor
08-123 352 00
hcstockholm.slso@sll.se

Anmälan
Du kan anmäla intresse att delta här på webben om du har ett Bank-ID eller Freja-ID. Om du inte har det kan du ringa till oss istället. 

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Autism, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Habiliteringscenter Mörby vuxna