Samtalsgrupp för föräldrar till en vuxen person med autism

  • 2021-11-08

  • 16.30 - 18

  • Svärdvägen 11, Danderyd, HC Mörby

För föräldrar till en vuxen person med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Vi utgår från sex teman. Det viktigaste inslaget är att få möjlighet att mötas runt gemensamma erfarenheter.

Huvudsakligt fokus är att dela erfarenheter, praktiska tips och råd som kan underlätta i vardagen. Vidare att kunna få stöd och förståelse från andra i en liknande situation.

Gruppen består av sex träffar som är strukturerade med en agenda och ett tema för varje tillfälle:

  • Att få diagnos
  • Kommunikation och det sociala livet
  • Föräldrarollen när barnet blir vuxet
  • Att ta hand om mig själv
  • Framtiden
  • Hur kan jag gå vidare

Gruppledarna inleder alltid med information och en introduktion av aktuellt tema. Därefter följer små- och storgruppsdiskussioner. Du får ett material att läsa hemma. När vi ses kan frågor kring det man läst tas upp i gruppen och med gruppledarna. Samtalen kan till exempel handla om egna känslor och reaktioner på diagnosen eller hur kommunikationen mellan er fungerar. Det finns också möjlighet att diskutera och få information om möjliga stödinsatser från samhället och hälso- och sjukvården.

Gruppen leds av kurator och psykolog med erfarenhet av att möta både vuxna med autism och deras närstående.

Inför start tar vi kontakt med alla deltagare för en kort telefonintervju.

Starten av den här samtalsgruppen är flyttad från tisdag 5 oktober till måndag 8 november.

Datum och tid
Måndag 8 november, 16.30-18.00
Måndag 22 november, 16.30-18.00
Måndag 6 december, 16.30-18.00
Måndag 20 december, 16.30-18.00
Måndag 10 januari, 16.30-18.00
Måndag 24 januari, 16.30-18.00

Sista anmälningsdag
25/10

Plats
Habiliteringscenter Mörby vuxna
Svärdvägen 11, plan 3, Danderyd

För frågor
08-123 358 50
hcmorbyvuxna.slso@sll.se

Anmälan
Du kan anmäla intresse att delta här på webben om du har ett Bank-ID eller Freja-ID. Om du inte har det kan du ringa till oss istället. 

Vi kommer att informera om du har en plats efter sista anmälningsdag.

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Autism, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Habiliteringscenter Mörby vuxna