Samtalsgrupp för föräldrar till en vuxen person med autism

  • 2023-01-23

  • 16.30 - 18

  • HC Mörby, Svärdvägen 11, Danderyd

För föräldrar till en vuxen person med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. En samtalsgrupp med upp till åtta deltagare som träffas sex gånger. Varje träff har ett tema med information och därefter samtal för att dela erfarenheter.

Huvudsakligt fokus är att dela erfarenheter, praktiska tips och råd som kan underlätta i vardagen. Vidare att kunna få stöd och förståelse från andra i en liknande situation.

Gruppen består av sex träffar som är strukturerade med en agenda och ett tema för varje tillfälle:

  • Att få diagnos
  • Kommunikation och det sociala livet
  • Föräldrarollen när barnet blir vuxet
  • Att ta hand om mig själv
  • Framtiden
  • Hur kan jag gå vidare

Gruppledarna inleder alltid med information och en introduktion av aktuellt tema. Därefter följer små- och storgruppsdiskussioner. Du får ett material att läsa hemma. När vi ses kan frågor kring det man läst tas upp i gruppen och med gruppledarna. Samtalen kan till exempel handla om egna känslor och reaktioner på diagnosen eller hur kommunikationen mellan er fungerar. Det finns också möjlighet att diskutera och få information om möjliga stödinsatser från samhället och hälso- och sjukvården.

Gruppen leds av kurator och psykolog med erfarenhet av att möta både vuxna med autism och deras närstående.

Inför start tar vi kontakt med alla deltagare för en kort telefonintervju.

Datum och tid
Måndag 23 januari, 16.30-18.00
Måndag 30 januari, 16.30-18.00
Måndag 6 februari, 16.30-18.00
Måndag 13 februari, 16.30-18.00
Måndag 20 februari, 16.30-18.00
Måndag 27 februari, 16.30-18.00

Sista anmälningsdag
16 januari

Även om sista anmälningsdag passerat, ligger länken till anmälan kvar. Det kan finnas grupper på andra habiliteringscenter att anmäla sig till.

Plats
Habiliteringscenter Mörby vuxna
Svärdvägen 11, plan 3, Danderyd

För frågor
08-123 358 50

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Autism, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Habiliteringscenter Mörby vuxna, Anhöriginsats