Samtalsgrupp för dig som har en partner med autism

  • 2024-04-15

  • 16.30 - 18

  • Habiliteringscenter Stockholm, Tideliusgatan 12

För dig som har en partner med autism. En grupp som träffas fem gånger. Varje tillfälle utgår från ett tema, till exempel kommunikationen med din partner, det sociala livet och att få en bra vardag.

Det finns tid att dela erfarenheter, tankar och känslor med övriga deltagare. Det ingår också viss diagnosinformation och information om möjliga stödinsatser från samhället och hälso- och sjukvården.

Det är upp till 20-25 deltagare. Gruppledarna introducerar ett tema vid varje tillfälle och därefter följer diskussioner i smågrupper varvat med diskussion i hela gruppen.

Ett viktigt inslag är att mötas runt erfarenheter av att ha en partner med autism. Tips och råd från andra kan ofta vara användbart i vardagen.

Gruppen leds av en kurator och en psykolog med erfarenhet av att möta vuxna med autism och deras närstående.

Du behöver inte ha några förkunskaper för att delta.

Vi kan tyvärr inte ha tolk på den här gruppen.

Datum och tid
Måndag 15/4, 16.30-18.00
Måndag 29/4, 16.30-18.00
Måndag 13/5, 16.30-18.00
Måndag 27/5, 16.30-18.00
Måndag 10/6, 16.30-18.00

Plats
Tideliusgatan 12
Aulan, entréplanet

För frågor
08-123 352 00

Intresseanmälan
När du anmält intresse tar vi kontakt med dig för ett kortare avstämningssamtal. Då kommer vi också överens om gruppen passar dig.

Du anmäler dig på knappen nedan i vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Autism, Vuxen, Anhörig/Närstående, Habiliteringscenter Stockholm vuxna, 18 år och äldre, Anhöriginsats