Samtalsfärdigheter hos små barn med autism

  • 2022-11-17

  • 9 - 12

  • Autismcenter små barn, Tideliusgatan 12

Kurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursens syfte är att ge kunskap om barnets språk samt strategier för hur vuxna kan lära barnet att använda språket på ett mer kommunikativt sätt.

Exempel på kursens innehåll:

  • Kartläggning av barnets språkanvändning
  • Svara på frågor och fråga tillbaka
  • Lättare konversation och hålla sig till ämnet
  • Beskriva saker för någon annan
  • Återberätta på ett enkelt sätt

Barnet kommunicerar i sitt vardagstal med minst 3-ordsmeningar och kan be om sådant barnet vill ha. Barnet har ett gott ordförråd och använder ord för olika färger och kan ge minst fem exempel inom olika kategorier, som djur, fordon, klädesplagg och leksaker. Kursen består av 3 halvdagar och hemuppgifter.

Datum och tid
17 november, 9.00-12.00
1 december, 9.00-12.00
15 december, 9.00-12.00

Det är viktigt att närvara vid alla tre tillfällen. Har du inte möjlighet att delta vid första tillfället kommer du att avbokas från samtliga tillfällen.

Plats
Autismcenter små barn
Tideliusgatan 12, 2 tr

Har du frågor är du välkommen att ringa oss på telefonnummer 08-123 354 50

Till våra insatser i grupp (kurser och temaföreläsningar) kan vårdnadshavare till små barn med autism, födda 2016 eller senare, anmäla sig. I samråd med vårdnadshavare kan även barnets ansvariga pedagog ta del av utbudet. Detta gäller både barn registrerade vid Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Region Stockholm.

Habilitering, Språk och kommunikation, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Autismcenter små barn, 0-6 år