Samhällets stöd för ungdomar inför vuxenblivande – en föräldrakurs

  • 2024-04-11

  • 9.30 - 12

  • Habiliteringens resurscenter

För föräldrar till ungdomar, 13–19 år, med funktionsnedsättning. Vid fyra träffar ges information om samhällets stöd inför vuxenblivande med möjlighet till erfarenhetsutbyte. Besök i visningsmiljön med kommunikativt och kognitivt stöd ingår.

I kursen får du relevant information om samhällets stöd inför vuxenblivande. Det inbegriper bland annat stöd från hälso- och sjukvården och kommunen, vilka möjligheter som finns om en ungdom/ung vuxen behöver en företrädare, stöd vid studier eller avbrutna studier. Du får också besöka Habilitering & Hälsas visningsmiljö med kommunikativt och kognitivt stöd.

Ett syfte med kursen är att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan föräldrar. Därför är det önskvärt att du deltar vid samtliga fyra kurstillfällen.

Kursledare är Eva Forss, socionom, och Helena Bjerkelius, socionom.

Bemötandefrågor och förhållningssätt vid funktionsnedsättning ingår inte i denna kurs. Har du behov av individuell rådgivning kan du i stället boka en tid med Habilitering och Hälsas rådgivning

Kursen är en habiliteringsinsats och noteras i barnets journal.

Är ditt barn över 18 år behöver du ha ett samtycke från barnets själv eller barnets företrädare. Samtycket noteras i barnets journal

När du anmäler dig frågar vi om du har samtycke för att delta på kursen. Ditt samtycke noteras i det vuxna barnets journal

Mer om samtycke

Information om Samhällets stöd för ungdomar inför vuxenblivande - en föräldrakurs som pdf

Datum: Fyra torsdagar, 11, 18, 25 april och 2 maj 2024

Tid: 9.30-12.00 

Sista anmälningsdag: 4 april

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet, punkt A, lokal: Solrosen

Arrangör: Habiliteringens resurscenter 

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@regionstockholm.se

Om du är anhörig till någon som har adhd/add som enda diagnos hänvisas du till kurserna på Adhd-center. Du kan inte gå den här kursen.

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Samhällets stöd, Autism, Dövblindhet, Barn, Anhörig/Närstående, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, 7-17 år, 18 år och äldre