Samhällets stöd – en föräldrakurs för information och erfarenhetsutbyte

  • Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5, Stockholm

För föräldrar till barn 5-12 år med funktionsnedsättning. Vid tre gruppträffar ger vi information om vilket stöd som finns i samhället och hur man ansöker. Det finns också möjlighet att utbyta erfarenheter om samhällets stöd med andra föräldrar.

I gruppen får du information om samhällets stöd: från kommunen, skolan och stöd till dig som förälder och anhörig. Ett syfte med gruppen är att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan föräldrar. Du får gärna ta med dig frågor som rör samhällets stöd som vi kan ta upp och diskutera i gruppen

Det blir tre gruppträffar. Första tillfället fokuserar på barnet, andra på föräldern och det tredje på framtiden. Det är önskvärt att du deltar vid samtliga kurstillfällen.

Kursledare är Eva Forss, socionom, och Helena Bjerkelius, socionom.

Bemötandefrågor och förhållningssätt vid funktionsnedsättning ingår inte i denna kurs. Har du behov av individuell rådgivning kan du i stället boka en tid med Habilitering och Hälsas rådgivning

Kursen är en habiliteringsinsats och noteras i barnets journal.

Om du är anhörig till någon som har adhd/add som enda diagnos hänvisas du till kurserna på Adhd-center. Du kan inte gå den här kursen.

Datum och tid
För aktuella tider, gå vidare till anmälan.

Plats
Habiliteringens resurscenter
Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5
Stockholm

Frågor
08-123 351 50

Habilitering, Områden, Samhällets stöd, Funktionsnedsättning, Autism, Dövblindhet, Ålder , Barn 0-17 år, Riktar sig till, Anhörig/Närstående, Mottagning , Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Vem gör vad, Att söka insatser från myndigheter , Samordna insatser från olika aktörer, Habiliteringens resurscenter, 0-6 år, 7-17 år