Samhällets stöd – en föräldrakurs för information och erfarenhetsutbyte

  • 2023-03-08

  • 9.30 - 12

  • Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För föräldrar till barn, 5–12 år, med funktionsnedsättning. Vid tre träffar ges information om samhällets stöd. Kursen blir också ett forum för att utbyta erfarenheter med andra föräldrar.

I gruppen får du information om samhällets stöd: från kommunen, skolan och stöd till dig som förälder och anhörig. Ett syfte med gruppen är att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan föräldrar. Du får gärna ta med dig frågor som rör samhällets stöd som vi kan ta upp och diskutera i gruppen

Det blir tre gruppträffar. Första tillfället fokuserar på barnet, andra på föräldern och det tredje på framtiden. Det är önskvärt att du deltar vid samtliga kurstillfällen.

Kursledare är Eva Forss, socionom, och Helena Bjerkelius, socionom.

Bemötandefrågor och förhållningssätt vid funktionsnedsättning ingår inte i denna kurs. Har du behov av individuell rådgivning kan du i stället boka en tid med Habilitering och Hälsas rådgivning

Kursen är en habiliteringsinsats och noteras i barnets journal.

Om du är anhörig till någon som har adhd/add som enda diagnos hänvisas du till kurserna på Adhd-center. Du kan inte gå den här kursen.

Datum: Tre onsdagar, 8, 15 och 22 mars

Tid: 9.30-12.00 

Sista anmälningsdag: 1 mars

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet, punkt A, lokal: Solrosen

Arrangör: Habiliteringens resurscenter 

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@regionstockholm.se

Kursinbjudan

Habilitering, Samhällets stöd, Autism, Dövblindhet, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, 0-6 år, 7-17 år