Rullstolsskola

  • Motorik- och träningscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

För barn och ungdomar, 7-17 år, med rörelsenedsättning som använder rullstol och som kan och vill lära sig hantera den bättre. Gruppen träffas 4-6 gånger under en timme.

En insats i grupp för att lära sig att köra och manövrera sin rullstol för att bli mer självsäker och självständig i sin förflyttning. Vi övar vardagsutmaningar så som kanter, backar och svängar genom lekar och uppbyggda banor. Detta görs i olika moment och lekar tillsammans. Gruppen träffas 4-6 tillfällen (beroende på om den ges under termin eller under lov) tillsammans med en instruktör, som använder rullstol, och en fysioterapeut.

Varje tillfälle är en timme.

Grupper startar löpande när vi har en tillräckligt stor grupp.

Mer information och anmälan
08-123 351 55, vardagar 09.00-10.00

Motorik- och träningscenter

Habilitering, Motorik och förflyttning, Barn 0-17 år, Person med funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Motorik- och träningscenter, 7-17 år