Problembeteende - Autismcenter små barn

  • Webbkurs

Webbkurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursen tar upp vad problembeteenden är, varför det uppkommer samt strategier för att få det att minska.

Ämnen som tas upp är:

  • Varför problembeteenden uppstår
  • Förebyggande strategier
  • Hur man kan hantera problembeteenden när de sker
  • Vikten av att ta hand om sig själv

Kursen består framförallt av information via text och materialet tar ca 2-3 timmar att läsa. Dessutom tillkommer tid för att kartlägga och testa strategierna i vardagen.

När du anmäler dig kommer du får ett meddelande från oss på 1177 och på din mail att kursen är startad och hur du loggar in. Därefter har du 30 dagar på dig att på egen hand slutföra kursen. Du genomför kursen självständigt och i din egen takt. Efter avslutad kurs går en behandlare vid ett tillfälle in i utbildningen för att besvara kommentarer och eventuella frågor.

Då vi för närvarandra har korta väntetider till denna insats kommer den startas i princip direkt efter du anmält intresse. Därför ber vi dig endast att anmäla dig om du har möjlighet att påbörja och genomföra kursen inom 30 dagar. 

Till våra insatser i grupp (kurser och temaföreläsningar) kan vårdnadshavare till små barn med autism, födda 2016 eller senare, anmäla sig. Detta gäller både barn registrerade vid Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Region Stockholm. Personal inom barnomsorg och andra anhöriga kan inte delta i våra webbkurser.

Har du frågor är du välkommen att ringa oss på telefonnummer 08-123 354 50

Habilitering, Problematiska beteenden, Autism, Anhörig/Närstående, Autismcenter små barn, Webbkurs, 0-6 år