Problematisk skärmtid med fokus på dataspelande

  • 2022-09-15

  • 15.30 - 17.30

  • Digital träff via Alltid öppet med Habiliteringscenter Haninge

För föräldrar och anhöriga till barn och ungdomar med autism, 7-18 år, som har kontakt med Habiliteringscenter Haninge.

Hur kommer det sig att barn och ungdomar med en diagnos inom
autismspektrumet, med eller utan adhd/add och andra
funktionsnedsättningar, dras till TV- och dataspelens värld? Vad är
det som lockar dem? Finns det en risk att utveckla problematiska
spelvanor? Som förälder kan det vara svårt att veta hur man kan
hantera situationen. 

Det här är en digital föreläsning med diskussion som vi ger via appen Alltid öppet om dataspelens drivkrafter. Vi pratar om vad som
händer i hjärnan, det vill säga effekter som kan göra oss beroende,
när spelande blir destruktivt, vad man kan göra som förälder och
hur man ska hantera utmaningar. 

Vi kan svara på vanliga frågor kring motivation till andra aktiviteter
och skolan samt kring självständighet. Möjligheten finns att boka
tid med föreläsaren för individuella insatser.

Den här föreläsningen erbjuds vid två tillfällen och är enbart öppen för er som har ansökt om insatser från Habiliteringscenter Haninge och varit hos oss på ett första besök.

Datum
15 september
23 november

Tid
15.30-17.30

Plats
Habiliteringscenter Haninge, Handenterminalen 4
Konferensrummet

Anmälan
Anmäl er i receptionen eller på telefonnummer 08-123 356 20

Habilitering, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Habiliteringscenter Haninge barn