Prisma vuxen

  • 2023-06-01

  • 9 - 10.30

  • Digitala träffar

För vuxna med autism tillsammans med närstående. En introduktionskurs om autism och om strategier som kan underlätta vardagen. Kursen består av fyra tillfällen.

Prisma är en introduktionskurs för dig som är vuxen (18 år eller äldre) och har autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Du kan gå kursen tillsammans med en närstående. 

Syftet med Prisma är att ge dig:

  • ökad kunskap om autism och information om vilket stöd som finns
  • enkla strategier som underlättar i vardagen
  • möjlighet att dela erfarenheter för den som vill.

Hur är Prisma upplagt?
Det är 10-30 deltagare i varje kurs. Under kursen finns möjlighet till erfarenhetsutbyte. Det är frivilligt att delta i diskussioner. Du kan bara lyssna om du vill.

En kurs består av fyra tillfällen med följande teman:

  • om autism
  • olika sätt att fungera
  • må bra i vardagen
  • vem kan hjälpa till med vad.

Information om Prisma vuxen som pdf

Anmälan
För att gå Prisma behöver du ha varit på ett första besök på något habiliteringscenter inom Habilitering & Hälsa.

Datum och tid för de digitala träffarna
Torsdag 1 juni, 09:00-10:30
Torsdag 8 juni, 09:00-10:30
Torsdag 15 juni, 09:00-10:30
Torsdag 22 juni, 09:00-10:30

Sista anmälningsdag
25 maj

Frågor
08-123 359 30 - receptionen på Habiliteringscenter Sollentuna

Har du inte kontakt med ett habiliteringscenter?
Om du inte har varit på ett första besök, behöver du ansöka om habilitering innan du kan gå Prisma. Information om hur du ansöker om habilitering

 

Habilitering, Autism, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, 18 år och äldre