PODD – en introduktion

  • 2021-12-08

  • 14.30 - 16.30

  • Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående och personal till ett barn eller en vuxen som behöver ett hjälpmedel som komplement eller alternativ till tal (AKK). Kursen ger en introduktion till kommunikationsmaterialet PODD.

PODD är ett kommunikationsmaterial som bygger på symboler där ett val leder vidare till nya nivåer med symboler. Det är ett användbart kommunikationssätt för alla personer med kommunikativ funktionsnedsättning oavsett ålder eller diagnos. Syftet är att ge personer som använder alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) ett ordförråd som gör att de kan kommunicera om vad de vill, oavsett vem de kommunicerar med eller vilken miljö de befinner sig i. PODD är en förkortning av pragmatisk organisation dynamisk display.

I introduktionen går vi igenom teorin bakom metoden och du erbjuds tillfälle att prova på att prata med PODD-böcker. Introduktionen leds av behandlare med lång erfarenhet av arbete med PODD.

Om du arbetar med ett barn behöver du ha vårdnadshavarens samtycke för att delta. Om du är anhörig till eller arbetar med en vuxen person behöver du ha ett samtycke från personen själv eller god man.

Samma föreläsning ges även 17 november. 

Datum: 8 december

Tid
: 14.30–16.30 

Sista anmälningsdag: 1 december

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet punkt B, Habiliteringens resurscenter, lokal: Stora konferensen

Arrangör: Habiliteringens resurscenter

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se

Kursinbjudan

Habilitering, Behovsområden, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Funktionsnedsättning, Autism, Dövblindhet, Ålder , Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Riktar sig till, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Mottagning , Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter