PODD – en introduktion

  • 2023-12-06

  • 14 - 16

  • Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För dig som är närstående till och för dig som arbetar med ett barn eller en vuxen som behöver hjälpmedel som komplement eller alternativ till tal. En kurs på två timmar som ger en introduktion och möjlighet att prova kommunikationsmaterialet PODD.

PODD är ett kommunikationsmaterial som bygger på symboler där ett val leder vidare till nya nivåer med symboler. Det är ett användbart kommunikationssätt för alla personer med kommunikativ funktionsnedsättning oavsett ålder eller diagnos.

Syftet är att ge personer som använder alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) ett ordförråd som gör att de kan kommunicera om vad de vill, oavsett vem de kommunicerar med eller vilken miljö de befinner sig i. PODD är en förkortning och kan översättas till pragmatiskt organiserade dynamiska displayer.

I introduktionen går vi igenom teorin bakom metoden och du erbjuds tillfälle att prova på att prata med PODD-böcker. Introduktionen leds av behandlare med lång erfarenhet av arbete med PODD.

Den här kursen riktar sig till närstående och personal till en person med, flerfunktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada, intellektuell funktionsnedsättning eller rörelsenedsättning.

Kursen är en habiliteringsinsats och noteras i journalen för personen med funktionsnedsättning

Samtycke

  • om du arbetar med ett barn med funktionsnedsättning behöver du ha vårdnadshavarens samtycke för att delta.
  • om du är närstående till eller arbetar med en person över 18 år behöver du ha ett samtycke från personen själv eller god man, om du inte själv är god man.

När du anmäler dig frågar vi om du har samtycke för att delta på kursen. Ditt samtycke noteras i personens journal

Mer om samtycke

Information om PODD - en introduktion som pdf

Datum: 6 december

Tid: 14.00–16.00 

Sista anmälningsdag: 29 november

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet, punkt A, lokal: Solrosen

Arrangör: Habiliteringens resurscenter 

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@regionstockholm.se

 

Habilitering, Att förstå, Att göra sig förstådd, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, 0-6 år, 7-17 år, 18 år och äldre