Om syskonskap - för föräldrar till barn 5-17 år

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

En kurs på två tillfällen för dig som är förälder till ett barn, 5-17 år, med autism utan intellektuell funktionsnedsättning.

Att vara syskon till ett barn eller ungdom med autism kan innebära både glädje och utmaningar. De syskon vi möter bär med sig olika erfarenheter och insikter. Under två tillfällen med tema syskonskap vill vi i dialog med er föräldrar fundera på vad det kan innebära för ett barn att ha ett syskon med autism. Vad kan vara en tillgång och vad kan vara svårare att hantera? Vad kan vara bra för en förälder att tänka på?

Ålder på syskonet: 5-17 år.

OBS! Krav att du som deltar har gått vår Grundkurs om autism. 

Omfattning:

2 kurstillfällen på 2,5 timmar var

Anmälan

För att kunna anmäla dig behöver du ha fått inloggningsuppgifter från Habiliteringens kurs- och kunskapscenter. Det får du efter att du eller en annan vårdnadshavare har deltagit på vår Välkomstinformation. 

Du som deltar ska också har gått någon av våra Grundkurser om autism.

Om du inte har inloggningsuppgifter, kan du läsa mer om hur du ansöker till  Habiliteringens kurs- och kunskapscenter här.

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Socialt samspel och relationer, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, 0-6 år, 7-17 år, KKC barnteamet