Om flickor och kvinnor med autism

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

Föreläsning för föräldrar till barn med autism 5-17 år.

Den här föreläsningen tar upp hur autism kan yttra sig hos flickor och kvinnor, hur vanligt det är, hormoners påverkan samt om psykiatriska bekymmer som ofta kan förekomma samtidigt. Föreläsning är för föräldrar till flickor med autism 5-17 år.

Föreläsare är Emma Linna Psykolog och specialist i psykologisk behandling

Omfattning:

1 träff på 2 timmar

Anmälan

För att kunna anmäla dig behöver du ha fått inloggningsuppgifter från Habiliteringens kurs- och kunskpscenter. Det får du efter att du eller en annan vårdnadshavare har deltagit på vår Välkomstinformation. 

Om du inte har inloggningsuppgifter, kan du läsa mer om hur du ansöker till  Habiliteringens kurs- och kunskapscenter här.

 

Habilitering, Förståelse, Acceptans, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Anpassningar, Dela erfarenheter med andra, 0-6 år, 7-17 år, KKC barnteamet, Anhöriginsats