Om autism för barn, 9-12 år

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

En träff för barn med autism, 9-12 år, tillsammans med en förälder.

Den här träffen är till för dig som har autism och vill lära dig mer. Vi berättar om autism och du får möjlighet att ställa frågor samt lyssna på andra barns erfarenheter. Du deltar tillsammans med en förälder.

Träffen varar i en timme och består av 7-10 barn med var sin förälder. 

Omfattning:

1 träff på 1 timme

Anmälan

För att kunna anmäla dig och ditt barn behöver du ha fått inloggningsuppgifter från Habiliteringens kurs- och kunskapscenter. Det får du efter att du eller en annan vårdnadshavare har deltagit på vår Välkomstinformation. 

Den vårdnadshavare som deltar ska också ha gått någon av våra grundkurser om autism.

Om du inte har inloggningsuppgifter, kan du läsa mer om hur du ansöker till  Habiliteringens kurs- och kunskapscenter här.

Ibland saknas det kurser att anmäla sig till. Detta beror på:
- att kurserna har ett senare anmälningsdatum.
- att alla kurser är slut och att det inte ges fler den här terminen.

Habilitering, Förståelse, Acceptans, Autism, Barn, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Anpassningar, Känslor inför funktionsnedsättningen, 7-17 år, KKC barnteamet