Om autism, en heldag för närstående till barn

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

En heldag om autism för anhöriga till barn med autism 5-17 år. T.ex. mor- och farföräldrar, syskon över 18 år eller andra anhöriga.

När ett barn har autism, kan det vara svårt att förstå orsakerna till barnets beteende eller varför barnet reagerar annorlunda än andra barn. Den här heldagen ger vi en övergripande information om vad autism är och vilka styrkor och svårigheter det kan föra med sig. Vi ägnar också tid till att fundera över strategier i vardagen och hur man kan stödja barnet/ungdomen med autism. Föreläsning varvas med diskussion och erfarenhetsutbyte.

Omfattning:

En heldag 9:00 - 15:00

Anmälan

För att kunna anmäla dig behöver du ha fått inloggningsuppgifter från Habiliteringens kurs- och kunskapscenter.

Det är vårdnadshavarna som har kontakt med Habiliteringens kurs- och kunskapscenter och ansöker om inloggningsuppgifter till dig som anhörig.

Ibland saknas det kurser att anmäla sig till. Detta beror på:
- att kurserna har ett senare anmälningsdatum.
- att alla kurser är slut och att det inte ges fler den här terminen.

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Förståelse, Acceptans, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Anpassningar, Känslor inför funktionsnedsättningen, Dela erfarenheter med andra, 0-6 år, 7-17 år, KKC barnteamet, Anhöriginsats