Nyfiken på autism? 16-17 år

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

Grupp för ungdomar 16-17 år som har autism och via sina föräldrar har kontakt med Habiliteringens kurs- och kunskapscenter. Ungdomarna deltar själva utan föräldrar.

Den här gruppen är till för dig som har en diagnos inom autismspektrum (utan intellektuell funktionsnedsättning) och vill lära dig mer om autism. Gruppen ses fem gånger och varje träff handlar om ett särskilt tema.

I gruppen får du träffa andra ungdomar med autism och ni har tillfälle att ställa frågor och utbyta erfarenheter med varandra. Gruppen består av cirka 6-8 deltagare och två gruppledare.

Gruppen träffas utan föräldrar. 

Omfattning:

  • 5 gruppträffar på 2 timmar var

Anmälan

För att kunna du som förälder ska kunna anmäla din tonåring behöver du ha fått inloggningsuppgifter från Habiliteringens kurs- och kunskapscenter. Det får du efter att du eller en annan vårdnadshavare har deltagit på vår Välkomstinformation. 

Minst en av vårdnadshavarna skall också har deltagit i någon av våra grundkurser om autism.

I denna grupp har vi inte möjlighet att ha tolk.

Om du inte har inloggningsuppgifter, kan du läsa mer om hur du ansöker till  Habiliteringens kurs- och kunskapscenter här.

Nyfiken på autism erbjuds för andra åldrar på andra mottagningar inom Habilitering & Hälsa.

 

Habilitering, Autism, Barn 0-17 år, Person med funktionsnedsättning, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, 7-17 år, KKC barnteamet