Nyfiken på autism? 10-12 år

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

Grupp för barn 10-12 år, med autism utan intellektuell funktionsnedsättning.

Den här gruppen är till för dig som har en diagnos inom autismspektrum och vill lära dig mer om den. Gruppen ses fyra gånger och varje träff handlar om ett särskilt tema.

Du får möjlighet att ställa frågor samt lyssna på och prata med andra barn i din ålder som också deltar i gruppen. Gruppen består av cirka sex barn samt två gruppledare.

Innan gruppen startar kommer du och en förälder tillsammans på en gruppförträff då vi berättar mer om vad vi ska göra i gruppen.

Anmälan

För att kunna du som förälder ska kunna anmäla ditt barn behöver du ha fått inloggningsuppgifter från Habiliteringens kurs- och kunskapscenter. Det får du efter att du eller en annan vårdnadshavare har deltagit på vår Välkomstinformation. 

Den förälder som deltar på förträffen ska också har deltagit i någon av våra Grundkurser om autism.

I denna grupp har vi inte möjlighet att ha tolk.

Om du inte har inloggningsuppgifter, kan du läsa mer om hur du ansöker till  Habiliteringens kurs- och kunskapscenter här.

Nyfiken på autism erbjuds för andra åldrar på andra mottagningar inom Habilitering & Hälsa.

 

 

Habilitering, Autism, Barn 0-17 år, Person med funktionsnedsättning, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, 7-12 år, KKC barnteamet