Navigator ACT

 • Anordnas på flera mottagningar

För föräldrar till barn, 0-17 år, med funktionsnedsättning. Sex träffar där deltagarna bland annat övar på acceptans, medveten närvaro, återhämtning och förändring av det som är viktigt i det egna livet.

Navigator ACT är en gruppbehandling för att främja välmående och ett flexibelt förhållningssätt i ditt föräldraskap. I gruppen övar du bland annat på acceptans, medveten närvaro samt att göra förändringar i ditt liv för det som är viktigt på riktigt samt vila och återhämtning.

Du får även möjlighet att träffa andra föräldrar och dela erfarenheter.

Navigator ACT är baserad på Acceptance and Comittment Therapy.

Innehåll

 • Hantera stress och andra påfrestningar i ditt föräldraskap.
 • Bli medveten om tankar och känslors påverkan när du mår dåligt.
 • Acceptera dina och ditt barns upplevelser.
 • Reflektera över vad du behöver acceptera och vad du kan förändra.
 • Vara medvetet närvarande i vardagen med ditt barn i både lätta och svåra stunder.
 • Undersöka vad som är viktigt i ditt föräldraskap och inom andra delar av livet.
 • Se situationer ur flera perspektiv.
 • Stanna upp och agera så att du känner dig nöjd efteråt i olika
  föräldraskapssituationer.
 • Framhärda och genomdriva dina åtaganden även i svåra stunder.
 • Känna medkänsla med ditt barn och dig själv.

Förutsättningar för att delta

 • Du är förälder till barn 0–17 år med funktionsnedsättning. På Autismcenter små barn är gruppen enbart för föräldrar till barn 0-6 år med autism.
 • Du upplever stress, nedstämdhet eller oro kopplat till föräldraskap.
 • Du är motiverad och kan delta i grupp vid alla tillfällen.

Inför start tar vi kontakt för bedömning av dina förutsättningar och behov av att delta.

Intresseanmälan

Flera mottagningar inom Habilitering & Hälsa i Region Stockholm erbjuder Navigator ACT. Navigator ACT ges också i andra regioner. Du anmäler intresse att delta till den mottagning du har kontakt med. 

För dig som vill leda grupp

Du som arbetar med habilitering i Sverige och vill hålla egen Navigator ACT-kurs behöver gå en gruppledarutbildning.

Gruppledarutbildning

Poddavsnitt om Navigator ACT

Podden Funka olika har träffat Camilla och Max, föräldrar till ett barn med autism. De har båda gått Naviagtor ACT. Tillsammans med psykologen Bella Berg pratar vi om vad man får lära sig och hur hur behandlingen hjälper.

 

Habilitering, Stöd till anhöriga, Autism, Adhd/add, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning