Navigator ACT - för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

 • 2023-03-10

 • 9 - 12.30

 • HC Haninge, Handenterminalen 4

För föräldrar som har barn med funktionsnedsättning och som upplever stress, oro eller nedstämdhet. En behandling i grupp för att främja ork, välmående och ett flexibelt förhållningssätt i föräldraskapet. Sex träffar med upp till 16 deltagare.

Navigator ACT är till för dig som har barn med funktionsnedsättning och som känner oro och stress kopplat till ditt föräldraskap. I en Navigator ACT-grupp övar du bland annat på acceptans, vila, återhämtning och att göra förändringar som är viktiga i det egna livet. 

I gruppen träffar du även andra föräldrar och kan dela erfarenheter.

Navigator ACT är baserad på Acceptance and Comittment Therapy.

Förutsättningar för att delta

 • Du är förälder eller bonusförälder till barn 0–17 år med funktionsnedsättning. 
 • Du upplever stress, nedstämdhet eller oro kopplat till föräldraskap.
 • Du är motiverad och kan delta i grupp vid alla tillfällen.

Inför start tar vi kontakt för bedömning av dina förutsättningar och behov av att delta.

Om du har ett barn med autism ska du ha deltagit på en grundkurs om autism, 6-12 timmar, inom Habilitering & Hälsa, innan du deltar på Navigator ACT. 

Innehåll

 • Hantera stress och andra påfrestningar i ditt föräldraskap.
 • Bli medveten om tankar och känslors påverkan när du mår dåligt.
 • Öva acceptans för dina och ditt barns jobbiga upplevelser.
 • Reflektera över vad du behöver acceptera och vad du kan förändra.
 • Vara medvetet närvarande i vardagen med ditt barn i både lätta och svåra stunder.
 • Undersöka vad som är viktigt i ditt föräldraskap och inom andra delar av livet.
 • Se situationer ur flera perspektiv.
 • Stanna upp och agera så att du känner dig nöjd efteråt i olika
  föräldraskapssituationer.
 • Minska dömande inre dialog och kommunicera mer framkomligt med dig själv och ditt barn.
 • Framhärda och genomdriva dina åtaganden även i svåra stunder.
 • Känna medkänsla med ditt barn och dig själv.

Information om Navigator - ACT - för föräldrar till barn med funktionsnedsättning som pdf

Datum och tid
Fredag 10 mars, 9.00-12.30
Fredag 31 mars, 9.00-12.30
Fredag 21 april, 9.00-12.30
Fredag 5 maj, 9.00-12.30
Fredag 26 maj, 9.00-12.30

Uppföljning: 25 augusti, 9.00-11.00

Sista anmälningsdag
10 februari

Även om sista anmälningsdag passerat, ligger länken till anmälan kvar. Det kan finnas grupper på andra mottagningar att anmäla sig till.

Plats
Habiliteringscenter Haninge barn
Handenterminalen 4, Plan 8, Haninge

För frågor 
08-123 356 20

Anmälan
Du kan anmäla intresse att delta här på webben om du har ett Bank-ID. Om du inte har det kan du ringa till oss istället. 

Habilitering, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Habiliteringscenter Haninge barn, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, 0-6 år, 7-17 år, Anhöriginsats