Navigator ACT – för föräldrar till en vuxen person med funktionsnedsättning

 • 2023-03-20

 • 9 - 12.30

 • Habiliteringens anhörigcenter, Olivecronas väg 5, Stockholm

För föräldrar till en vuxen person med funktionsnedsättning som upplever stress, oro och nedstämdhet. Fem träffar med 8-12 föräldrar där deltagarna bland annat övar på acceptans, medveten närvaro och återhämtning.

Navigator ACT är en gruppbehandling för att främja välmående och ett flexibelt förhållningssätt i ditt föräldraskap. I gruppen övar du bland annat på acceptans, medveten närvaro samt att göra förändringar i ditt liv för det som är viktigt på riktigt samt vila och återhämtning.

Du får även träffa andra föräldrar och dela erfarenheter.

Navigator ACT är baserad på Acceptance and Comittment Therapy.

Förutsättningar för att delta

 • Du är förälder till en vuxen person med autism, förvärvad hjärnskada, intellektuell funktionsnedsättning eller rörelsenedsättning.
 • Du upplever stress, nedstämdhet eller oro kopplat till föräldraskap.
 • Du är motiverad och kan delta i grupp vid alla tillfällen.

Inför start tar vi kontakt för bedömning av dina förutsättningar och behov av att delta.

Innehåll

 • Hantera stress och andra påfrestningar i ditt föräldraskap.
 • Bli medveten om tankar och känslors påverkan när du mår dåligt.
 • Öva acceptans för dina och ditt barns jobbiga upplevelser.
 • Reflektera över vad du behöver acceptera och vad du kan förändra.
 • Vara medvetet närvarande i vardagen i både lätta och svåra stunder.
 • Undersöka vad som är viktigt i ditt föräldraskap och inom andra delar av livet.
 • Se situationer ur flera perspektiv.
 • Stanna upp och agera så att du känner dig nöjd efteråt i olika
  föräldraskapssituationer.
 • Minska dömande inre dialog och kommunicera mer framkomligt med dig själv och ditt barn.
 • Framhärda och genomdriva dina åtaganden även i svåra stunder.
 • Känna medkänsla med ditt barn och dig själv.

Information om Navigator ACT som pdf

 

Datum och tid
Måndag 20 mars 09:00-12:30
Måndag 3 april 09:00-12:30
Måndag 17 april 09:00-12:30
Fredag 5 maj 09:00-12:30 Obs! Fredag
Måndag 15 maj 09:00-12:30

Sista anmälningsdag
5 mars

Plats
Habiliteringens anhörigcenter
Olivecronas väg 5, plan 4, Tittuts lokal
Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm

För frågor
08-123 351 00

Anmälan
Du kan anmäla intresse att delta här på webben om du har ett Bank-ID. Om du inte har det kan du ringa till oss istället. 

Du får en bekräftelse på din anmälan via e-post. Vi hör sen av oss efter sista anmälningsdag.

Habilitering, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Autism, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens anhörigcenter., 18 år och äldre, Anhöriginsats