Navigator ACT – för föräldrar till en vuxen person med funktionsnedsättning

 • Anordnas på olika mottagningar under året

För dig som är förälder till en vuxen person med funktionsnedsättning och som känner oro, stress eller nedstämdhet kopplat till föräldraskapet. Fem träffar där deltagarna bland annat övar på acceptans, medveten närvaro och återhämtning.

Navigator ACT är för dig som har barn med funktionsnedsättning och som känner oro och stress kopplat till ditt föräldraskap. I en Navigator ACT-grupp övar du bland annat på acceptans, vila, återhämtning och att göra förändringar som är viktiga i det egna livet. I gruppen har du en aktiv roll där du fokuserar på vad du kan förändra och utveckla i ditt föräldraskap för att vara mer tillfreds och må bra.

Navigator ACT är baserad på acceptance and commitment therapy (ACT) som är en form av kognitiv beteendeterapi. 

Förutsättningar för att delta

 • Du är förälder till en vuxen person med funktionsnedsättning.
 • Du upplever stress, nedstämdhet eller oro kopplat till föräldraskap.
 • Du är motiverad och kan delta i grupp vid alla tillfällen.

Inför start tar vi kontakt för bedömning av dina förutsättningar och behov av att delta.

Teman i Navigator ACT

 • Hantera stress och andra påfrestningar i mitt föräldraskap.
 • Bli medveten om tankar och känslors påverkan när jag mår dåligt.
 • Öva acceptans för mina och mitt barns jobbiga upplevelser.
 • Reflektera över vad jag behöver acceptera och vad jag kan förändra.
 • Vara medvetet närvarande i vardagen i både lätta och svåra stunder.
 • Undersöka vad som är viktigt i mitt föräldraskap och inom andra delar av livet.
 • Se situationer ur flera perspektiv.
 • Stanna upp och agera så att jag känner mig nöjd efteråt i olika
  föräldraskapssituationer.
 • Minska dömande inre dialog och kommunicera mer framkomligt med mig själv och mitt barn.
 • Driva igenom mina åtaganden även i svåra stunder.
 • Känna medkänsla med mitt barn och mig själv.

Information om Navigator ACT som pdf

Datum och tid
Fredag 30 september, 09.00-12.30
Fredag 14 oktober, 09.00-12.30
Fredag 28 oktober, 09.00-12.30
Fredag 11 november, 09.00-12.30
Fredag 18 november, 09.00-12.30 (alternativt fredag 16 december 09.00-12.30)

Sista anmälningsdag
26 augusti 

Plats
Habiliteringens anhörigcenter
Olivecronas väg 5, plan 4, Tittuts lokal
Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm

För frågor
08-123 351 00

Anmälan
Du kan anmäla intresse att delta här på webben om du har ett Bank-ID. Om du inte har det kan du ringa till oss istället. 

Du får en bekräftelse på din anmälan via e-post. Vi hör sedan av oss efter sista anmälningsdag.

Om det inte finns någon grupp att anmäla sig till när du klickat på Gå till anmälan, är den här terminens anmälningstillfällen slut.

Habilitering, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Autism, Adhd/add, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, 18 år och äldre, Anhöriginsats