Navigator ACT - för föräldrar till barn med autism

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

För föräldrar som har kontakt med Habiliteringens kurs- och kunskapscenter och har barn 5-17 år med autism och upplever stress, oro eller nedstämdhet i sitt föräldraskap.

Föräldragruppen baseras på Acceptance and Commitment Therapy (ACT), en form av kognitiv beteendeterapi (KBT). ACT har vetenskapligt stöd i behandling av depression, ångest och stress.

Navigator ACT är en gruppbehandling för dig som är förälder till ett barn med funktionsnedsättning och som upplever stress, oro eller nedstämdhet i ditt föräldraskap. Syftet med gruppen är att främja välmående och ett flexibelt förhållningssätt. I gruppen övar du bland annat på acceptans, medveten närvaro samt att göra förändringar i ditt liv för det som är viktigt på riktigt samt vila och återhämtning. Du får även möjlighet att dela erfarenheter med andra föräldrar.

Gruppen ses vid 5 tillfällen under terminen samt vid en uppföljande träff efter tre månader. Information varvas med gruppdiskussioner och upplevelsebaserade övningar. Mellan grupptillfällen görs hemuppgifter för att praktisera nya förhållningssätt i vardagen.
I denna grupp har vi inte möjlighet att ha tolk.

Förutsättningar för att delta:

  • Du är förälder till barn 0–17 år med funktionsnedsättning.
  • Du har gått vår grundkurs om autism.
  • Du upplever stress, nedstämdhet eller oro i ditt föräldraskap, som påverkar ditt mående.
  • Du kan delta vid alla grupptillfällen.
  • Du är motiverad och kan delta i grupp. Par får inte gå i samma grupp.

OBS! Detta är en intresseanmälan.

Innan gruppen kontaktas du per telefon för att se om gruppen kan passa dig utifrån ditt aktuella mående och din vardagssituation. 

Omfattning:

  • Inför gruppstart görs ett bedömningssamtal via telefon
  • Därefter följer 5 gruppträffar på 3 timmar och 30 minuter var
  • En uppföljningsträff ca 3 månader efter sista gruppträffen

Anmälan

För att kunna anmäla dig behöver du ha fått inloggningsuppgifter från Habiliteringens kurs- och kunskpscenter. Det får du efter att du eller en annan vårdnadshavare har deltagit på vår Välkomstinformation. 

Du som deltar ska också har gått någon av våra Grundkurser om autism.

Om du inte har inloggningsuppgifter, kan du läsa mer om hur du ansöker till  Habiliteringens kurs- och kunskapscenter här.

Navigator ACT erbjuds även på andra mottagningar inom Habilitering & Hälsa.

Habilitering, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, 0-6 år, 7-17 år, KKC barnteamet, Anhöriginsats