Navigator ACT - för föräldrar till barn med autism, inom ramen för en forskningsstudie

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

För föräldrar som har kontakt med Habiliteringens kurs- och kunskapscenter och har barn 5-17 år med autism och upplever stress, oro eller nedstämdhet i sitt föräldraskap. Behandlingen är en del av en forskningsstudie.

Habilitering & Hälsa har anpassat Acceptance and Commitment Therapy (ACT) till föräldrar som har barn under 18 år med en funktionsnedsättning.

Vår behandling, Navigator ACT, vänder sig till dig som vill hitta ett nytt förhållningssätt till stress, sorg, oro och nedstämdhet kopplat till föräldraskap. Syftet är att du ska hitta strategier som främjar ditt välmående.

Navigator ACT ges som behandling antingen via internet eller i ett fysiskt gruppformat. För dig som är intresserad av att delta i Navigator ACT välkomnar vi på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter deltagare till en forskningsstudie där vi jämför internetbehandlingen med gruppbehandlingen.

Du kommer slumpvis bli tilldelad en plats i antingen gruppinsatsen Navigator ACT, eller i den internetförmedlade insatsen I-Navigator ACT.

Båda behandlingarna löper över 10-12 veckor.

Poddavsnitt om Navigator ACT

Podden Funka olika har träffat Camilla och Max, föräldrar till ett barn med autism. Tillsammans med psykologen Bella Berg pratar vi om hur Navigator ACT hjälper.

 

Anmälan

För att kunna anmäla dig behöver du ha fått inloggningsuppgifter från Habiliteringens kurs- och kunskpscenter. Det får du efter att du eller en annan vårdnadshavare har deltagit på vår Välkomstinformation. 

Du som deltar ska också har gått någon av våra Grundkurser om autism.

Om du inte har inloggningsuppgifter, kan du läsa mer om hur du ansöker till  Habiliteringens kurs- och kunskapscenter här.

Navigator ACT erbjuds vanligtvis även på andra mottagningar. Se Habilitering & Hälsas kurskatalog.

 

Habilitering, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, 0-6 år, 7-17 år, KKC barnteamet, Anhöriginsats