Navigator ACT - för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

 • 2023-03-27

 • 13 - 16.30

 • Habiliteringscenter Sollentuna, Tusbystråket 1 B

För föräldrar som har barn med funktionsnedsättning och som upplever stress, oro eller nedstämdhet. En behandling i grupp för att främja ork, välmående och ett flexibelt förhållningssätt i föräldraskapet. Sex träffar med 8-12 deltagare.

Navigator ACT är till för dig som har barn med funktionsnedsättning och som känner oro och stress kopplat till ditt föräldraskap. I en Navigator ACT-grupp övar du bland annat på acceptans, vila, återhämtning och att göra förändringar som är viktiga i föräldraskapet och det egna livet. 

I gruppen träffar du även andra föräldrar och kan dela erfarenheter.

Navigator ACT är baserad på Acceptance and Comittment Therapy.

Innehåll

 • Hantera stress och andra påfrestningar i ditt föräldraskap.
 • Bli medveten om tankar och känslors påverkan när du mår dåligt.
 • Öva acceptans för dina och ditt barns jobbiga upplevelser.
 • Reflektera över vad du behöver acceptera och vad du kan förändra.
 • Vara medvetet närvarande i vardagen med ditt barn i både lätta och svåra stunder.
 • Undersöka vad som är viktigt i ditt föräldraskap och inom andra delar av livet.
 • Se situationer ur flera perspektiv.
 • Stanna upp och agera så att du känner dig nöjd efteråt i olika
  föräldraskapssituationer.
 • Minska dömande inre dialog och kommunicera mer framkomligt med dig själv och ditt barn.
 • Framhärda och genomdriva dina åtaganden även i svåra stunder.
 • Känna medkänsla med ditt barn och dig själv.

Förutsättningar för att delta

 • Du är förälder till barn 0–17 år med funktionsnedsättning.
 • Du upplever stress, nedstämdhet eller oro kopplat till föräldraskap.
 • Du är motiverad och kan delta i grupp vid alla tillfällen.

Inför start tar vi kontakt för bedömning av dina förutsättningar och behov av att delta.

Information om Navigator - ACT för föräldrar till barn med funktionsnedsättning som pdf

Datum och tid
Måndag 27 mars, 13.00-16.30
Måndag 3 april, 13.00-16.30
Måndag 17 april, 13.00-16.30
Måndag 24 april, 13.00-16.30
Måndag 8 maj, 13.00-16.30

Sista anmälningsdag
10 februari

Plats
Habiliteringscenter Sollentuna barn
Tusbystråket 1 B, plan 8

För frågor 
08-123 359 00

Anmälan
Du kan anmäla intresse att delta här på webben om du har ett Bank-ID. Om du inte har det kan du ringa till oss istället. 

Habilitering, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringscenter Sollentuna barn, 0-6 år, 7-17 år, Anhöriginsats