Navigator ACT - för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

 • 2023-09-06

 • 9 - 12.30

 • Habiliteringscenter Brommaplan, Klädesvägen 14A

För föräldrar som har barn med funktionsnedsättning och som upplever stress, oro eller nedstämdhet. En behandling i grupp för att främja ork, välmående och ett flexibelt förhållningssätt i föräldraskapet. Sex träffar med 8-12 deltagare.

Navigator ACT är till för dig som har barn med autism, förvärvad hjärnskada, intellektuell funktionsnedsättning eller rörelsendsättning och som känner oro och stress kopplat till ditt föräldraskap. I en Navigator ACT-grupp övar du bland annat på acceptans, vila, återhämtning och att göra förändringar som är viktiga i föräldraskapet och det egna livet. 

I gruppen träffar du även andra föräldrar och kan dela erfarenheter.

Navigator ACT är baserad på acceptance and commitment therapy (ACT) som är en form av kognitiv beteendeterapi. 

Förutsättningar för att delta

 • Du är förälder till barn 0–17 år med funktionsnedsättning.
 • Du upplever stress, nedstämdhet eller oro kopplat till föräldraskap.
 • Du är motiverad och kan delta i grupp vid alla tillfällen.
 • Om ni är ett föräldrapar som vill delta, ska ni inte delta i samma grupp, utan anmäla er till olika tillfällen.

Inför start tar vi kontakt för bedömning av dina förutsättningar och behov av att delta.

Om du har ett barn med autism ska du ha deltagit på en grundkurs om autism, 6-12 timmar, inom Habilitering & Hälsa, innan du deltar på Navigator ACT.

Innehåll

 • Hantera stress och andra påfrestningar i ditt föräldraskap.
 • Bli medveten om tankar och känslors påverkan när du mår dåligt.
 • Öva acceptans för dina och ditt barns jobbiga upplevelser.
 • Reflektera över vad du behöver acceptera och vad du kan förändra.
 • Vara medvetet närvarande i vardagen med ditt barn i både lätta och svåra stunder.
 • Undersöka vad som är viktigt i ditt föräldraskap och inom andra delar av livet.
 • Se situationer ur flera perspektiv.
 • Stanna upp och agera så att du känner dig nöjd efteråt i olika
  föräldraskapssituationer.
 • Minska dömande inre dialog och kommunicera mer framkomligt med dig själv och ditt barn.
 • Framhärda och genomdriva dina åtaganden även i svåra stunder.
 • Känna medkänsla med ditt barn och dig själv.

Information om Navigator - ACT för föräldrar till barn med funktionsnedsättning som pdf

Datum och tid
Onsdag 6 september, 09.00-12.30
Onsdag 20 september, 09.00-12.30
Onsdag 4 oktober, 09.00-12.30
Onsdag 25 oktober, 09.00-12.30
Onsdag 22 november, 09.00-12.30

En uppföljande träff under våren 2024, datum ännu inte bestämt

Sista anmälningsdag
21 maj

Plats
Habiliteringscenter Brommaplan barn
Klädesvägen 14A, plan 2

För frågor 
08-123 354 10

Anmälan
Du kan anmäla intresse att delta här på webben om du har ett Bank-ID. Om du inte har det kan du ringa till oss istället. 

Navigator ACT för föräldrar till barn med adhd erbjuds vid Adhd-center.

Habilitering, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringscenter Brommaplan barn, 0-6 år, 7-17 år, Anhöriginsats