Motoriska svårigheter hos barn med autism

  • 2023-11-08

  • 13 - 14.30

  • Habiliteringscenter Liljeholmen, Liljeholmsvägen 14

En föreläsning om motoriska svårigheter vid autism för dig som är förälder till ett barn med autism, 5-12 år, och som har kontakt med Habiliteringscenter Liljeholmen.

Vid föreläsningen går vi igenom grundläggande fakta om motorik och motorisk utveckling. Vi tar också upp de svårigheter som är vanliga hos barn med autism och vilka råd vi brukar ge.  

Syftet med föreläsningen är du ska få en ökad förståelse för barns motoriska utveckling och hur den kan vara påverkad hos barn med autism.

Datum och tid
Insdag 8 november, 13.00-14.30

Sista dag för anmälan
2 november

Plats
Habiliteringscenter Liljeholmen barn
Liljeholmsvägen 14, 2 tr

För frågor
08-123 353 50

Habilitering, Motorik och förflyttning, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Habiliteringscenter Liljeholmen barn, 0-6 år, 7-17 år