Motoriska svårigheter hos barn med autism

  • 2023-05-11

  • 9 - 10.30

  • Habiliteringscenter Liljeholmen, Liljeholmsvägen 14

En föreläsning om motoriska svårigheter vid autism för föräldrar till barn med autism, 5-12 år, som har kontakt med Habiliteringscenter Liljeholmen.

Vid föreläsningen går vi igenom grundläggande fakta om motorik och motorisk utveckling. Vi tar också upp de svårigheter som är vanliga hos barn med autism och vilka råd vi brukar ge.  

Syftet med föreläsningen är du ska få en ökad förståelse för barns motoriska utveckling och hur den kan vara påverkad hos barn med autism.

Datum och tid
Torsdag 11 maj, 9.00-10.30

Sista dag för anmälan
3 maj

Plats
Habiliteringscenter Liljeholmen barn
Liljeholmsvägen 14, 2 tr

För frågor
08-123 353 50

Anmälan
Du kan anmäla dig här på webben om du har ett Bank-ID. Om du inte har det kan du ringa till oss.

Vi informerar om du har en plats efter sista anmälningsdag.

Habilitering, Motorik och förflyttning, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Habiliteringscenter Liljeholmen barn, 0-6 år, 7-17 år