Självständig sysselsättning hos små barn med autism

  • 2022-09-20

  • 9 - 12

  • Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

(tidigare Mitt barn kräver min uppmärksamhet hela tiden) Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursens syfte är att ge strategier för att utveckla barnets förmåga att sysselsätta sig bättre själv.

Exempel på kursens innehåll:

  • Kartläggning av barnets egen sysselsättning
  • Förslag på nya sätt att sysselsätta barnet (nya lekar/aktiviteter)
  • Strategier för att lära barnet nya sätt att sysselsätta sig och sedan göra det på egen hand korta stunder utan vuxens närvaro
  • Visuellt tydliggörande för att underlätta sysselsättning på egen hand

Kursen passar om barnet kan inte sysselsätta sig på egen hand, intresserar sig för få leksaker eller aktiviteter. Kursen består av 3 halvdagar och hemuppgifter.

Datum och tid
20 september, 9.00-12.00 (tisdag)
6 oktober, 9.00-12.00 (torsdag)
18 oktober, 9.00-12.00 (tisdag)

Det är viktigt att närvara vid alla tre tillfällen. Har du inte möjlighet att delta vid första tillfället kommer du att avbokas från samtliga tillfällen.

Plats
Autismcenter små barn
Tideliusgatan 12, 2 tr

Har du frågor är du välkommen att ringa oss på telefonnummer 08-123 354 50

Till kurser och teman på Autismcenter små barn kan vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare anmäla sig. Även barnets ansvariga pedagog kan tillsammans med vårdnadshavare delta på kurser och teman. Detta gäller både barn registrerade vid Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Region Stockholm.

Habilitering, Skola och arbete, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Autismcenter små barn, 0-4 år, 5-6 år