Mat-och ätsvårigheter hos barn med autism

  • 2022-04-26

  • 13 - 16

  • Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Kurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare. Kursens syfte är att ge kunskap om barnets mat- och ätsvårigheter och strategier för att utveckla barnets ätande.

Insats i grupp, 3 tillfällen. Kursen passar dig vars barn äter ett begränsat antal matsorter, äter inte själv, har ovilja till att prova ny mat eller konsistens, äter för lite eller för mycket.

• Kartläggning av barnets mat- och ätvanor
• Skapa en positiv matsituation
• Strategier för att påverka barnet att pröva ny mat, annan konsistens, äta mer
  eller mindre, äta själv

Förkunskaper/problematik: Om barnet har svårt att samarbeta, ta instruktioner och är utåtagerande i matsituationen rekommenderas att anhöriga och personal först deltar på insatsen ”Bemöta problembeteenden – få barnet att samarbeta bättre”.

Till kurser och teman på Autismcenter små barn kan vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare anmäla sig. Även barnets ansvariga pedagog kan tillsammans med vårdnadshavare delta på kurser och teman. Detta gäller både barn registerade vid Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Region Stockholm.

Datum och tid
26 april, 13.00-16.00
10 maj, 13.00-16.00
24 maj, 13.00-16.00

Det är viktigt att närvara vid alla tre tillfällen. Har du inte möjlighet att delta vid första tillfället kommer du att avbokas från samtliga tillfällen.

OBS! Begränsat antal platser. Max 2 personer/barn.
Vid behov av tolk kontakta mottagningen.

Plats
Autismcenter små barn
Tideliusgatan 12, 2 tr

Har du frågor är du välkommen att ringa oss på telefonnummer 08-123 354 50

Habilitering, Hälsa och levnadsvanor, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Autismcenter små barn, Kost