Ätsvårigheter hos små barn med autism

  • 2022-11-01

  • 9 - 12

  • Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

(tidigare Mat- och ätsvårigheter) Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursen syftar till att ge kunskap om mat- och ätsvårigheter och strategier för att utveckla barnets ätande.

Exempel på kursens innehåll:

  • Kartläggning av barnets mat- och ätvanor
  • Skapa en positiv matsituation
  • Strategier för att påverka barnet att pröva ny mat, annan konsistens, äta mer eller mindre, äta själv

Kursen passar om barnet äter ett begränsat antal matsorter, inte äter själv, har ovilja till att prova ny mat eller konsistens, äter för lite eller för mycket.

Barnet behöver kunna samarbeta och följa instruktioner.

Om barnet är utåtagerande i matsituationen rekommenderas att först gå kursen ”Problembeteende hos små barn med autism”. Kursen består av 3 halvdagar och hemuppgifter.

Datum och tid
1 november, 9.00-12.00
15 november, 9.00-12.00
29 november, 9.00-12.00

Det är viktigt att närvara vid alla tre tillfällen. Har du inte möjlighet att delta vid första tillfället kommer du att avbokas från samtliga tillfällen.

Plats
Autismcenter små barn
Tideliusgatan 12, 2 tr

Har du frågor är du välkommen att ringa oss på telefonnummer 08-123 354 50

Till våra insatser i grupp (kurser och temaföreläsningar) kan vårdnadshavare till små barn med autism, födda 2016 eller senare, anmäla sig. I samråd med vårdnadshavare kan även barnets ansvariga pedagog ta del av utbudet. Detta gäller både barn registrerade vid Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Region Stockholm.

Habilitering, Hälsa och levnadsvanor, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Autismcenter små barn, Kost, 0-6 år