Mat-och ätsvårigheter hos barn med autism

  • 2021-11-17

  • 9 - 12

  • Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Kurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare. Kursens syfte är att ge kunskap om barnets mat- och ätsvårigheter och strategier för att utveckla barnets ätande.

Det här tillfället är fullbokat. 

Insats i grupp, 3 tillfällen. Kursen passar dig vars barn äter ett begränsat antal matsorter, äter inte själv, har ovilja till att prova ny mat eller konsistens, äter för lite eller för mycket.

Nödvändiga förkunskaper/problematik: Om barnet har svårt att samarbeta, instruktioner och är utåtagerande i matsituationen rekommenderas att anhöriga och personal först deltar på insatsen ”Bemöta problembeteenden – få barnet att samarbeta bättre”.

Till kurser och teman på Autismcenter små barn kan vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare anmäla sig. Även barnets ansvariga pedagog kan tillsammans med vårdnadshavare delta på kurser och teman. Detta gäller både barn registerade vid Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Region Stockholm.

Datum och tid
17 november, 9.00-12.00
1 december, 9.00-12.00
15 december, 9.00-12.00

Det är viktigt att närvara vid alla tre tillfällen.

Sista anmälningsdag
10 november. OBS! Begränsat antal platser. Max 2 personer/barn.

Observera att vi just nu endast kan erbjuda kurser och föreläsningar på svenska, tolk är inte möjligt i dagsläget. Vi hänvisar istället till en individuell insats. Blanketten hittar du på 1177.se

Plats
Autismcenter små barn
Tideliusgatan 12, 2 tr

Anmälan gör du via 1177.se

Har du frågor är du välkommen att ringa oss på tel. 08-123 354 50

Habilitering, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Autismcenter små barn, Mat