Litet syskon

  • 2023-05-04

  • 13 - 15.30

  • Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För föräldrar till barn med funktionsnedsättning vars syskon är 2–6 år. En föreläsning om att vara liten och ha ett syskon med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom Du får även verktyg för att hjälpa barn att berätta och inspirera till samtal.

Socionomerna Eva Forss och Åsa Nilsson berättar om sina erfarenheter från arbete med små syskon, 2-6 år, som har syskon med intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning, autism eller olika kroniska sjukdomar.

Du får höra exempel på hur barn kan uttrycka sig. Du får verktyg som är användbara för att hjälpa barn att berätta och inspirera till samtal. Vi samtalar om varför det är viktigt för barnet att få information, få möjlighet att fråga och på vilket sätt samtal kan stärka barnets identitet och självkänsla. Vi ger också exempel från Christina Renlunds bok Litet syskon.

Kursen är en habiliteringsinsats och noteras i din journal.

Om du är anhörig till någon som har adhd/add som enda diagnos hänvisas du till kurserna på Adhd-center. Du kan inte gå den här kursen.

Datum: 4 maj

Tid: 13.00–15.30 

Anmälningsperiod: 19 december- 20 april

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet, punkt B, Habiliteringens resurscenter, lokal: Stora konferensen 

Arrangör: Habiliteringens resurscenter

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@regionstockholm.se

Kursinbjudan

 

Habilitering, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Flerfunktionsnedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Stöd för det egna måendet, 0-6 år, Anhöriginsats