Läsa tillsammans – anpassad bokläsning

  • 2022-05-09

  • 13 - 14.30

  • Digital föreläsning

För närstående till barn, 0-8 år, med funktionsnedsättning. En digital föreläsning om hur lässtunder kan skapa möjlighet till samspel och kommunikation. Föreläsningen avslutas med en frågestund. Deltagarna kan sedan boka egen tid för att låna böcker.

En digital föreläsning om att läsa tillsammans med barn. Vi ger exempel på hur du kan göra olika anpassningar för att göra lässtunden till ett tillfälle för samspel och delaktighet. Vi visar exempel på böcker som anpassats med bildstöd, tecken, enkel samtalsapparat och surfplatta/läsplatta. Vi kommer även visa exempel på hur du kan anpassa den fysiska miljön för att göra den mer tillgänglig för bokläsning.

Föreläsningen avslutas med en frågestund.

Efter föreläsningen har du möjlighet att boka egen tid för besök i vårt bibliotek. Vid det besöket får du hjälp att hitta och låna böcker som passar för ditt barn.

Datum: 9 maj

Tid: 13.00–14.30 

Sista anmälningsdag: 2 maj 

Plats: digital föreläsning i Alltid öppet

Arrangör: Habiliteringens resurscenter 

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@regionstockholm.se

Kursinbjudan

Habilitering, Språk och kommunikation, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter