Kontakt - social färdighetsträning, 15-17 år

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

För ungdomar som via sina föräldrar har kontakt med Habiliteringens kurs- och kunskapscenter och har autism utan intellektuell funktionsnedsättning.

KONTAKT är social färdighetsträning i grupp för ungdomar med diagnos inom autismspektrum. I gruppen gör vi övningar och diskuterar olika delar av socialt samspel. Gruppen passar dig som vill öka din förståelse för socialt samspel och träna dig i att t.ex. ta kontakt med andra, uppfatta signaler i en kommunikation, utveckla förmågan att lösa problem eller hantera missförstånd. Du kommer själv att få formulera ditt mål med kursen. Mellan träffarna får du en hemuppgift.

Gruppen ses 12 gånger och består av 6 deltagare. Vid tre tillfällen deltar även föräldrarna.
För din och gruppens skull är det viktigt att delta i alla träffar.

Din ansökan innebär inte direkt att du har en plats i gruppen utan att vi kommer höra av oss för en telefonintervju för att bedöma förutsättningarna att delta i KONTAKT.

I denna grupp har vi inte möjlighet att ha tolk.

Plats: Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12, Stockholm

Intresseanmälan

För att kunna du som förälder ska kunna anmäla din tonåring behöver du ha fått inloggningsuppgifter från Habiliteringens kurs- och kunskapscenter. Det får du efter att du eller en annan vårdnadshavare har deltagit på vår Välkomstinformation. 

Minst en av vårdnadshavarna ska också har deltagit i någon av våra grundkurser om autism.

Om du inte har inloggningsuppgifter, kan du läsa mer om hur du ansöker till  Habiliteringens kurs- och kunskapscenter här.

Kontakt erbjuds även på andra mottagningar inom Habilitering & Hälsa.

Habilitering, Autism, Barn 0-17 år, Person med funktionsnedsättning, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, 13-17 år, KKC barnteamet