Kommunikationsmöjligheter med din ungdom, 13-17 år

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter,

För föräldrar till ungdomar med autism, 13-17 år, utan intellektuell funktionsnedsättning.

Ett av diagnoskriterierna för autism handlar om svårigheter i ömsesidig kommunikation. Föräldrar till ungdomar med autism kan uppleva detta extra utmanade i vardagen. Det kan handla om att det blir påtagligt för föräldrar till tonåringar genom att ungdomen sluter sig och inte anförtror sig och man vill som förälder veta hur ens tonåring mår eller tänker. Det kan också handla om att du som förälder känner att din ungdom pratar i andra sammanhang, men inte hemma eller tvärtom.

Syftet med kursen är att du som förälder ska få möjlighet att hitta former för en mer ömsesidig kontakt med din ungdom.

Omfattning:

2 träffar på 1 och en halv timma var

Anmälan

Anmälan görs via vår anmälningsportal med de inloggningsuppgifter du fått från Habiliteringen kurs- och kunskapscenter. Om du inte har det, kan du läsa mer om hur du ansöker.
Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

 

Habilitering, Förståelse, Acceptans, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Anpassningar, Dela erfarenheter med andra, 7-17 år, KKC barnteamet