Kommunikation och AKK – en introduktion

  • Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5, Stockholm

För närstående och personal runt ett barn eller en vuxen med begränsad kommunikation, i behov av fler sätt att kommunicera än enbart tal. Kursen ger kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation, AKK.

Vi går igenom olika metoder och strategier, beskriver kommunikationsutvecklingen och visar olika exempel. Vi pratar även om hur du kan stödja och möta barn och vuxna med kommunikationssvårigheter. Föreläsning varvas med praktiska moment där du får pröva olika former av AKK. Kursen är 2,5 timme lång.

Den här kursen riktar sig till närstående och personal till en person med, flerfunktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada, intellektuell funktionsnedsättning eller rörelsenedsättning. 

Kursen är en habiliteringsinsats och noteras i journalen för personen med funktionsnedsättning.

För att delta på den här kursen behöver du samtycke i följande fall:

  • om du arbetar med ett barn med funktionsnedsättning behöver du ha vårdnadshavarens samtycke för att delta
  • om du är närstående till eller arbetar med en person över 18 år behöver du ha ett samtycke från personen själv eller god man, om du inte själv är god man.

När du anmäler dig frågar vi om du har samtycke för att delta på kursen. Ditt samtycke noteras i personens journal.

Plats
Habiliteringens resurscenter
Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5
Stockholm

Frågor
08-123 351 50

Gå till anmälan för att se aktuella datum.

Habilitering, Språk och kommunikation, Autism, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, 0-6 år, 7-17 år, 18 år och äldre